Löner

För de flesta företagen är lön ofta företagets viktigaste och största utgift. Om man vill skapa lönebesked man måste följa många lagar och regelverk för att det ska bli rätt. Därför ska det bli mer bekvämt att överlåta till ekonomikonsulter som ska sköta lönehanteringen då det är en tryggare lösning och mer kostnadseffektivt.

  • Lönekörningar
  • Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI
  • FORA rapportering
  • Bygg LÖSEN rapportering
  • Kontrolluppgifter
  • Arbetsgivarintyg
  • Anställningsavtal