Bokslut och årsredovisning

Årets verksamhet och bokföring ska sammanfattas i ett årsbokslut. Reknon Ekonomi AB hjälper dig att sammanställa och avsluta räkenskapsåret enligt gällande bestämmelser. Vi kan också hjälpa med eventuella bokslutstransaktioner, justering och placering av eventuell vinst, samt fastslå hur mycket pengar som ska delas ut till bolagets ägare. Behöver du särskild skatterådgivning i samband med bokslutet hjälper vi självklart även till med det.