Samarbete vid teckning av Kollektivavtal

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. När det finns tydliga och tättvisa löner och andra villkor ökar förutsättningarna för att de anställda ska trivas, vilja stanna kvar och utveckla verksamheten och sitt eget kunnande. Vi hjälper dig att få all information om kollektivavtalet och förbereda dokumentation för signering.