Buhalterinė apskaita

Įmonės metinė ūkinė veikla bei vedama buhalterija turi būti apibendrinta metinėse finansinėse ataskaitose. „Reknon Ekonomi” AB padės jums sudaryti ir užbaigti finansinius metus pagal galiojančius teisės aktus. Taip pat galime padėti atlikti visus uždarymo sandorius, koreguoti ir investuoti gautą pelną bei nustatyti, kiek piniginių lėšų turėtų būti paskirstyta įmonės savininkams. Jei jums reikia konkrečių konsultacijų mokesčių klausimais, susijusių su finansinėmis ataskaitomis, mes taip pat galime jums padėti.